Skontaktuj sie z nami:

Łódź

info@tempusa.pl

tel.: 42 632 66 31

Warszawa

praca.waw@tempusa.pl

tel.: 22 648 16 09

Rawa Mazowiecka

praca.rawa@tempusa.pl

tel.: 731-939-888

Co oferujemy

  • leasing pracowniczy,
  • rekrutację stałych pracowników.
  • wynajem pracowników tymczasowych w ramach umowy na próbę.

 

Powyższe usługi i wszelka aktywność Agencji nastawiona jest na pomoc Klientom w optymalizacji zatrudnienia, stwarzaniu warunków do podejmowania właściwych decyzji oraz znalezieniu pracowników najlepiej odpowiadających środowisku pracowniczemu naszych Klientów. Przed podjęciem współpracy omawiamy szczegółowo potrzeby kadrowe, a następnie wybieramy model współpracy gwarantujący osiągnięcie zamierzonych celów. Wszystkie oferowane przez nas usługi mogą być – w ramach obowiązujących przepisów prawnych – modyfikowane i łączone, aż do uzyskania satysfakcjonującej każdą ze stron formy współdziałania.

 

Nie możemy Państwu obiecać, że wyeliminujemy wszystkie problemy rynku zatrudnienia, które dotykają każdego pracodawcę, w tym również Agencję. Ale możemy zagwarantować, że jesteśmy przygotowani na minimalizowanie dolegliwości tych problemów. Ponad dziesięcioletnie doświadczenie pozwala nam przewidzieć słabe strony i niebezpieczeństwa każdego projektu.

 

Poczytujemy sobie za zaszczyt, że wielu Klientów powierzyło nam prawidłowe wykonanie własnych zadań. Mamy jednak świadomość, że ten zaszczyt musi wiązać się z poczuciem odpowiedzialności. Dlatego w codziennej pracy identyfikujemy się z naszymi Klientami traktując ich zobowiązania jak własne. Mamy też świadomość, że pracując dla naszych Klientów, swoją postawą, etyką zawodową, zachowaniem, sprostać musimy obowiązującym u Nich standardom i pod żadnym pozorem nie możemy narażać Ich wizerunku.