Skontaktuj sie z nami:

Łódź

info@tempusa.pl

tel.: 42 632 66 31

Warszawa

praca.waw@tempusa.pl

tel.: 22 648 16 09

Rawa Mazowiecka

praca.rawa@tempusa.pl

tel.: 731-939-888

Dlaczego tymczasowa                

Praca tymczasowa na stałe wpisała się w polską rzeczywistość gospodarczą. Jest niezbędna w okresie kryzysu i recesji ale też, gdy gospodarka budzi się do życia i zapotrzebowanie na usługi/produkty wzrasta. Pracownicy tymczasowi są niezbędni przynajmniej w kilku obszarach:

 • sezonowy wzrost zatrudnienia,
 • możliwość sprawdzenia w praktyce kwalifikacji i motywacji kandydatów na pracowników,
 • bezpieczne zastępstwa pracowników przebywających na urlopach wypoczynkowych, zwolnieniach lekarskich.

 

Agencja rekrutuje pracowników tymczasowych wszystkich szczebli ściśle według wymagań określonych przez Klientów. Proponujemy naszym Kontrahentom i Pracownikom również możliwość praktycznego poznania się jeszcze przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu. Pozwala to minimalizować rotację w początkowym okresie, bo umożliwia obu stronom – Pracodawcy Użytkownikowi i Pracownikom – udział w podejmowaniu decyzji.

 

Klienci – Pracodawcy Użytkownicy – mają możliwość rezygnacji z Pracowników, których praca nie spełnia oczekiwanych standardów. Wymiany dokonywane są z zachowaniem ciągłości zatrudnienia, a z drugiej strony z poszanowaniem umów zawartych z naszymi pracownikami tymczasowymi.

 

Wszystkie formalności związane z zatrudnieniem, obsługą tego zatrudnienia i z zakończeniem pracy, są obowiązkiem Agencji. To my odpowiadamy przed Pracodawcą Użytkownikiem i Pracownikiem za zachowanie wszystkich wymaganych prawem procedur:

 • przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich,
 • przeprowadzenie wstępnego instruktażu BHP,
 • wyposażenie pracowników tymczasowych w odzież i obuwie robocze,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i odprowadzanie składek ZUS,
 • rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy i wystawianie zaświadczeń o uzyskanym dochodzie,
 • wystawianie wszelkich zaświadczeń dotyczących zatrudnienia,
 • rozliczanie urlopów wypoczynkowych, wynagrodzenia chorobowego, urlopów okolicznościowych i zasiłków,
 • rozliczanie czasu pracy i potwierdzanie miesięcznych rozliczeń z Pracodawcą Użytkownikiem,
 • terminowe wypłaty wynagrodzeń,
 • wystawianie świadectw pracy.

 

Nie istnieją żadne limity warunkujące korzystanie z usług Agencji. Z pracy pracownika korzystać można zarówno przez cały sezon zwiększonej aktywności produkcyjnej, ale też przez kilka godzin, np. przy krótkotrwałych, doraźnych potrzebach. Można również traktować okres wynajmu pracowników tymczasowych jako czas próby przed zatrudnieniem na stałe. Zwykle Klienci wykorzystują tę formę współpracy przez 2-3 miesiące, ponieważ jest to najczęściej wystarczający czas na poznanie kandydatów do zatrudnienia. Przejęcie naszych Pracowników w takich przypadkach nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami ani opłatami rekrutacyjnymi.

 

Zapraszamy do współpracy.