Skontaktuj sie z nami:

Łódź

info@tempusa.pl

tel.: 42 632 66 31

Warszawa

praca.waw@tempusa.pl

tel.: 22 648 16 09

Rawa Mazowiecka

praca.rawa@tempusa.pl

tel.: 731-939-888

Porady Praktyczne

W odpowiedzi na ofertę pracy wyślij aplikację, która ściśle odnosi się do tego, co zawarte zostało w anonsie. W życiorysie zawodowym wymień przebieg nauki i wszystkie miejsca pracy, ale szczegółowo opisz wyłącznie te doświadczenia, które interesować mogą potencjalnego pracodawcę. 

 

List motywacyjny nie jest rozwinięciem życiorysu zawodowego. Służy do tego, aby wiarygodnie uzasadnić, dlaczego chcesz ubiegać się o oferowaną posadę. 

 

Czytaj uważnie wymagania stawiane kandydatom. Odpowiadaj tylko na te oferty, których kryteria spełniasz. Pracodawca (lub jego przedstawiciel) z całą pewnością sprawdzi, czy rzeczywiście wiesz i potrafisz robić wszystko, czego od wymaga. 

 

Jeśli tracisz pracę, największe szanse na znalezienie nowej posady masz w ciągu pierwszego miesiąca poszukiwań. Po tym czasie szanse systematycznie maleją. 

 

Narzekanie na rynek pracy, na brak ofert i głoszenie poglądu, że agencje pracy tymczasowej są tylko po to, aby zarobić na pracownikach – to żadne uzasadnienie pozostawania bez pracy; to tylko usprawiedliwienie własnej bezczynności w jej poszukiwaniu. 

 

Każdy pracodawca, również tymczasowy (Agencja), zainwestuje w pracownika dopiero wtedy, gdy przekona się o jego kwalifikacjach i chęci do pracy. 

 

Jeśli pozostajesz bez pracy, staraj się zastosować „metodę wielkich liczb”: im więcej kontaktów, tym większa szansa na posadę. Chwytaj się zatem każdego zajęcia, które wpada Ci w ręce, próbuj w organizacjach charytatywnych jako wolontariusz. Daj szansę pracodawcom na spotkanie z Tobą. 

 

Należy czytać uważnie umowy i regulaminy pracy.

 

Umowa o pracę tymczasową to taka sama umowa jak u "normalnego" pracodawcy. Masz więc prawo do:

  • urlopu wypoczynkowego,
  • dodatkowego wynagrodzenia za pracę w ponadnormatywnym czasie pracy,
  • dodatku za pracę w nocy,
  • równego traktowania przez pracodawcę użytkownika

 

Jeśli zatrudniony jesteś w oparciu o umowę o pracę, Twoje zatrudnienie regulowane jest prawem pracy, a w szczególności Kodeksem pracy. Umowy zlecenia podlegają przepisom Kodeksu cywilnego.