Skontaktuj sie z nami:

Łódź

info@tempusa.pl

tel.: 42 632 66 31

Warszawa

praca.waw@tempusa.pl

tel.: 22 648 16 09

Rawa Mazowiecka

praca.rawa@tempusa.pl

tel.: 731-939-888

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Działalność w obszarze usług związanych z zatrudnieniem niesie za sobą wpływ na funkcjonowanie dwóch podmiotów rynku: firm i pracowników. Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych i prawo pracy ulokowało agencje zatrudnienia pomiędzy dwoma najważniejszymi podmiotami rynku: przedsiębiorstwem (rozumianym jako pracodawca użytkownik) i pracownikiem.

Mamy świadomość wpływu na jakość funkcjonowania obu podmiotów z tym, że pracownik, jako jednostka słabsza, podlega szczególnej ochronie. Z powyższych założeń wywodzi się sformułowana polityka odpowiedzialności biznesowej Agencji.

 

PRACOWNICY

Bez względu na formę zatrudnienia i współpracy z Agencją, traktowani są z tą samą starannością. Otrzymują pełną wiedzę na temat zasad pracy w Agencji oraz o warunkach oferowanych przez pracodawcę użytkownika. Realizujemy zatrudnienie z poszanowaniem wszystkich praw przynależnych Pracownikom oraz Zleceniobiorcom Tymczasowym zawartych w umowach, regulaminach i obowiązujących aktach prawnych. Przestrzegamy ustalonych terminów, wywiązujemy się z ustnych ustaleń. Staramy się wspierać wiedzą, jeśli znajdują się w trudnym dla siebie momencie życia.

 

KLIENCI

Swoją pracę traktujemy jak misję, która zobowiązuje nas nie tylko do literalnego wywiązywania się z umów, ale do rzetelnego wykonania pracy, która skutkuje jakością wykonanej usługi. Czujemy odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie obszarów wspieranych przez pracę naszych Pracowników.

Mamy świadomość, że w procesach zatrudnienia i zarządzania tym zatrudnieniem występujemy w imieniu naszych Klientów, co narzuca nam najwyższe standardy, stosowanie się do etyki zawodowej i bezwzględną uczciwość. Jesteśmy po to, aby pomagać, rozwiązywać problemy i przedstawiać gotowe propozycje rozwiązań.

 

ZLECENIODAWCY

Bez względu na wielkość i zakres usług świadczonych na rzecz Agencji, są dla nas bardzo ważni, bo dzięki ich działalności my możemy realizować własne cele. Są dla nas partnerami, którym należy się szacunek i rzetelność. W stosunku do naszych Zleceniodawców wywiązujemy się terminowo ze wszystkich zobowiązań, kwestie sporne staramy się załatwiać polubownie i zawsze dążyć do najlepszego dla obu stron rozwiązywania problemów.