Skontaktuj sie z nami:

Łódź

info@tempusa.pl

tel.: 42 632 66 31

Warszawa

praca.waw@tempusa.pl

tel.: 22 648 16 09

Rawa Mazowiecka

praca.rawa@tempusa.pl

tel.: 731-939-888

Praca tymczasowa

Wynajem okazjonalny.

W ramach tej usługi oferujemy wynajem pracowników, na których zapotrzebowanie u Klientów występuje doraźnie i okazjonalnie. Nie ma żadnych dolnych limitów wymaganych do uruchomienia usługi: Pracowników wynająć można nawet na kilka godzin, albo może to być tylko jedna osoba. Ponieważ proponujemy podpisywanie umów ramowych na czas nieokreślony, w momencie wystąpienia takiego zapotrzebowania, wystarczy mailowa lub telefoniczna informacja.

 

Współpraca ciągła.

Druga forma współpracy dotyczy Klientów, którzy przez cały rok korzystają z Pracowników Tymczasowych, z różnym nasileniem. Oprócz dopełnienia formalności związanych z rekrutacją i obsługą zatrudnienia, w miarę potrzeby zdefiniowanej przez Klientów, współuczestniczymy w zarządzaniu tymi pracownikami, uczestniczymy w planowaniu działań przyszłych, prowadzimy plany urlopowe itp. Długoterminowa współpraca daje nam szansę na tworzenie i wdrażanie w życie programów lojalnościowych dla zatrudnianych Pracowników Tymczasowych, co znacznie poprawia jakość pracy, a przez to satysfakcję Klientów.

 

Bez względu na to, czy zatrudniamy doraźnie czy współpraca ma charakter ciągły, gwarantujemy naszym Klientom:

 • rekrutacje zawsze dedykowane i celowe, kilkuetapowe bez względu na wielkość zapotrzebowania oraz poziom kwalifikacji Pracowników,
 • niezatrudnianie Pracowników Tymczasowych, których zatrudnienie u poprzedniego Klienta zakończyło się z przyczyn nieleżących po stronie Pracodawcy Użytkownika,
 • informowanie o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na przebieg zatrudnienia tymczasowego,
 • zabezpieczenie bezpiecznej rezerwy gwarantującej ciągłość zatrudnienia w przypadku niespodziewanej absencji pracownika tymczasowego lub jego rezygnacji z wykonywania pracy,
 • wystawianie faktury po potwierdzeniu przez Pracodawcę Użytkownika zgodności rozliczeń,
 • rozliczenia raz w miesiącu,
 • opiekę Konsultanta Klienta, który odpowiedzialny jest za załatwianie wszelkich spraw związanych z przebiegiem współpracy,
 • dobrą komunikację i terminowe załatwianie spraw,
 • przejęcie wszystkich formalności związanych z zatrudnieniem, jego przebiegiem i zakończeniem,
 • rzetelność i uczciwość w stosunku do Pracowników Tymczasowych, którzy w Agencji otrzymują pełną i szczegółową informację odnośnie do wymagań Pracodawcy Użytkownika, charakteru zatrudnienia, zasad rozliczeń, zasad naliczania i terminu wypłaty wynagrodzeń, istniejących w  Agencji programów lojalnościowych dla Pracowników Tymczasowych,
 • terminową wypłatę wynagrodzeń Pracowników Tymczasowych,
 • dbałość o wizerunek naszych Klientów jako Ich usługodawca, poprzez przestrzeganie prawa, norm etycznych i umów podpisanych ze wszystkimi podmiotami oraz terminowe realizowanie własnych zobowiązań finansowych.